Velkommen til Donaldistenenes hjemmeside.

Vi holder til i Tegneseriemuseet i Norge, Rosendalsveien 5, 2760 Brandbu

tlf. 61 33 99 20, åpent lørdager kl. 13-17. Org. nr. 986 627 022. 

Vi hjelper til med supplering og vedlikehold av Petter Smarts verksted og onkel Skrues kontorer.

Donaldistene har hatt egen forening i Norge siden 1968.

"Tidsanden" er skapt i leire av Sindre.Installasjonen "Tidsanden" av Sindre Hovde inngår i Tegneseriemuseet  i Norges faste utstillinger.

Bli medlem!

Som medlem mottar du utvalgte bøker og tidsskrifter. Du har også fri adgang til Tegneseriemuseet i Norge og får rabatt i Museumsbutikken og du blir organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Dette gir 10% rabatt hos Tronsmo bokhandel, Outland-kjedens butikker, Tegne.no og Malepaletten. Du får minst to Bobla årlig, pluss årbok, pluss nål, pluss SPROING-stemmerett. Se www.tegneserieforum.no

Betal inn 300,- kr til konto 2020 31 96491 og send oss navn, adresse og gjerne også telefonnummer på en e-post til Post@donaldistene.no

Vedtekter for foreningen Donaldistene

Stiftet 16. april 1968, sist endret på det 43. ordinære årsmøtet den 20. mars 2011.

§ 1. Foreningens navn er Donaldistene.

§ 2. Foreningen har til oppgave å samle alle som samler på og interesserer seg for Donald Duck & Co i Norge.

§ 3. Alle som ber om det og som betaler kontingenten, kan bli medlem av Donaldistene. Kontingenten gjelder for ett bestemt kalenderår.

§ 4. Årsmøtet avholdes i løpet av første kvartal hvert år. Alle forslag må foreligge skriftlig en måned før årsmøtedatoen. Her fremlegges årsrapport og regnskap for godkjennelse. Det fastsettes kontingent for det kommende år. Det velges en ANDfører for to år ad gangen det ene året og en ANDredonaldist for to år ad gangen det andre året.

§ 5. ANDfører og ANDredonaldist har sammen ansvaret for å lage og sende ut diplomer, buttons, fanziner og tegneserier til betalende medlemmer.

§ 6. Vulgærdonaldistisk fremferd fører til eksklusjon. ("Måtte du evig råtne i et mørkt hull" - statutten.)

Donaldistenes Årsberetning for 2018.

På det 50. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene lørdag 10. mars 2018 ble årsberetningen og årsregnskapet for 2017 vedtatt. Kontingenten på 300,- kr ble beholdt. Jan Petter Krogh ble gjenvalgt til ANDfører for to nye år. Styrets arbeidsplan: Å holde de tre Andeby-rommene i Tegneseriemuseet i Norge i orden. Å sende ut utenlandske Disney-blader til alle medlemmer.

Aktiviteter. Vi har bistått med å holde museet åpent og holdt orden på Onkel Skrues ytre og indre kontor samt Petter Smarts verksted.

Internett. Vi har egen underside på Tegneseriemuseet i Norges hjemmeside.

Materiell. Vi har lagre av utenlandske Disneytegneserier og bøker (Donaldismen og Disney i Norge) samt de tre siste nummer av Donaldisten, diplomer, buttons og vervekort.

Medlemstall og økonomi. 20 betalende medlemmer. Økonomien er ok. Men vi må bygge opp litt kapital før vi kan gi ut Donaldisten igjen.

Norsk Tegneserieforum. Donaldistene er organisasjonsmedlem. Alle våre medlemmer nyter derved godt av minst to nummer av Bobla, Norges eneste tegneseriefagblad, årlig, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på nye tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen.

Referat fra det 51. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene. Lørdag 9. mars 2019 klokken 17.00 i Tegneseriemuseet i Brandbu.

1. Godkjennelse av innkallelsen og dagsordenen. Innkallelse og dagsorden vedtatt ved akklamasjon.

2. Valg av ordstyrer og referent. Forslag på Jan P. Krogh som ordstyrer og Hanne Chr. Dunker som referent. Vedtatt ved akklamasjon.

3. Årsberetningen for 2018. Beretningen ble lest opp av ANDfører. Vedtatt ved akklamasjon.

4. Årsregnskapet for 2018. Regnskapet ble fremlagt av ANDredonaldist. Vedtatt ved akklamasjon.

5. Kontingenten for 2020. Styrets forslag var uforandret kontingent på 300,- kr. Vedtatt ved akklamasjon.

6.Valg. Forslag på Hanne Chr. Dunker til ANDredonaldist for to nye år. Valgt ved akklamasjon.

7. Styrets arbeidsplan.

Å holde de tre Andebyrommene i museet i orden.

- Å sende ut en pakke med donaldistisk litteratur til alle medlemmer.

- Å prøve å få utgitt et nummer av Donaldisten.

Vedtatt ved akklamasjon.

Kom ut av egget du også - meld deg som en ekte donaldist!Reklameplakat for Hjemmet montert og malt rett på stålplater av prof. Peter Haars. Et flott blikkfang oppe i galleriet for alle togreisende fra Vestbanen i Oslo i perioden 1965-1989. Idag montert i Tegneseriemuseet.