Vi bytter hovedbank

Økte gebyrer i den gamle banken har ført oss til Totenbanken. Ny konto er der 2050.46.06695. En rimelig bank!

Medlemstilbud

Vi vil pga. de høye portoutgiftene og fordi vi jo ikke vet hva de forskjellige medlemmer har og ønsker seg av litteratur be om at de som vil ha noe ber om det.

Send oss en e-post, så vedlegger vi noe av det du ønsker deg med neste masseutsendelse av Bobla.

Eventuelle priser på omslag er rent historiske og gjelder ikke idag.

Vi har følgende på lager:

- Medlemsbuttons (sølv).

- Donaldisten nr. 26. 28 sider s/hv. A-5 format. Inneholder bla. "Om muskelmenn i Donaldismen", "Sykdomspanoramet i Andeby", "Der kjeltringer er funksjonshemmet", Donalds yrker, bokomtale m.m. 

- Donaldisten nr. 27. 40 sider i farver. A-5 format. Tidligere upubliserte sider med Donald av Håkon Aasne samt intervju, William van Horn artikkel, Marco Rota intervju, Jon Gisle artikkel, Don Rosa intervju, Det donaldistiske manifest, Barkshymne m.m.

- Donaldisten nr. 28. 40 sider i farver. A-5 format. Bjuland intervjuer Don Rosa, bilder utstilt i Tegneseriemuseet - fra "ABSOLUTT DONALD-utstillingen 2004" samt Don Rosas Skruedør og meget mere.

- Jon Gisles "Donaldismen" (2. utg.) med Urdonaldistdiplom. 145 sider s/hv. Stor-pocket.

- "Duckmobiles" av Geir Hasnes og Arne Asphjell. Hefte i A-4 format. Farver. 32 sider med biler i Andeby og vår verden.

- "Disney i Norge 1928-1969. En kombinert historisk oversikt og samlerguide"-boken av Are Myklebust og Jan Ståle Engaas. 164 sider i A-4 i farver.

- "Donald Duck & Co 50 år i Norge"av Øystein Sørensen. Pamflett. 12 sider A-4 i farver utgitt til 50-års jubillet i 1998 av forlaget i et begrenset opplag.

- Nyt medlemsdiplom (om du har mistet/ ødelagt det gamle).

- Pakke med 3 nye Mikke og Donaldkryss.

- Pakke med 3 utenlandske Disneyblader.

- Pakke med 3 norske Donald fra 1960-, 1970-, 1980-, 1990- eller 2000-tallet.


Donaldistenes Årsberetning for 2021

På det 53. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene lørdag 6. mars 2021 ble årsberetningen og årsregnskapet for 2020 vedtatt. Kontingenten på 300,- kr ble beholdt for 2022. Styrets forslag til nye vedtekter ble enstemmig vedtatt. Dette medførte at Jan Petter Krogh ble gjenvalgt som ANDfører, Hanne Chr. Dunker gjenvalgt som ANDredonaldist og Tor Ødemark valgt til styremedlem.

Aktiviteter. Vi har bistått med å holde museet åpent og holdt orden på Onkel Skrues ytre og indre kontor samt Petter Smarts verksted i Tegneseriemuseet i Norge. Det er samlet inn stoff til et nytt nummer av Donaldisten som påregnes utgitt i 2022.

Materiell. Vi har lagre av utenlandske Disneytegneserier og bøker (Donaldismen og Disney i Norge) samt de tre siste nummer av Donaldisten, diplomer, buttons og vervekort.

Medlemstall og økonomi. 26 betalende medlemmer. Økonomien er tilfredsstillende.

PR. Vi markedsfører oss via utvendige skilter, hjemmesiden, Google, Foreningsportalen i Gran og Facebook. Det er også lagt ut henvisning til foreningen på Tegneseriemuseets hjemmeside. Gjennom den er vi også synlige på Visit Norways, Visit Innlandets og Oslo Promotions hjemmesider. Vi er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Alle våre medlemmer nyter derved godt av minst to nummer av Bobla, Norges eneste tegneseriefagblad, årlig, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på nye tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen. Vi er også medlem i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge (IKIN) og samarbeider med disse organisasjonene om markedsføringen av foreningen.

Brandbu, den 31. desember 2021

Jan P. Krogh                             Hanne Chr. Dunker                           Tor Ødemark


Donaldistenes Årsberetning for 2020

På det 52. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene lørdag 7. mars 2020 ble årsberetningen og årsregnskapet for 2019 vedtatt. Kontingenten på 300,- kr ble beholdt. Jan P. Krogh ble gjenvalgt til ANDfører for to nye år. Styrets arbeidsplan: Å holde de tre Andebyrommene i Tegneseriemuseet i Norge i orden. Å sende ut en pakke med donaldistisk litteratur til alle medlemmer. Å prøve å få utgitt et nummer av Donaldisten. Forslag: Styret ønsket endrede vedtekter: § 4, 5. punktum: «Det velges en ANDfører for to år ad gangen det ene året og en ANDredonaldist samt en Donaldisten-redaktør, begge for to år ad gangen, det andre året. Styret kan suppleres med inntil tre vararepresentanter.» § 5. «Styret har sammen ansvaret for å lage og sende ut diplomer, buttons, fanziner og tegneserier til betalende medlemmer.» § 7. (Ny) «Oppløsning kan kun bestemmes av årsmøtet. Ved oppløsning tilfaller alle verdier Norsk Tegneserieforum.» Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Aktiviteter. Vi har bistått med å holde museet åpent og holdt orden på Onkel Skrues ytre og indre kontor samt Petter Smarts verksted. Det er avholdt ett styremøte i perioden. Det er ytet praktisk og økonomisk støtte til driften av Disneyutstillingene i Tegneseriemuseet i Norge. Det er samlet inn noe stoff til et nytt nummer av Donaldisten. Prosjektet med et informasjonskontor og galleri i Pilestredet i Oslo ble rammet både av pandemien, økonomiske problemer hos husverten og det faktum at kjellerlokalene, til tross for stor innsats fra entreprenør, forble svært fuktige og ubrukelige for oss. Prosjektet ble avsluttet i september.

Materiell. Vi har lagre av utenlandske Disneytegneserier og bøker (Donaldismen og Disney i Norge) samt de tre siste nummer av Donaldisten, diplomer, buttons og vervekort.

Medlemstall og økonomi. 26 betalende medlemmer. Økonomien er tilfredsstillende.

PR Vi har egen hjemmeside samt at det vises til denne fra Tegneseriemuseets side, Google og kommunens Frivillighetssentral-sider. Vi ble også reklamert for via en annonse som viser til oss som en del av Hadelandsgården i Lesebo AS` annonsekampanje i 3 måneder på siste side i Klassekampen samt på FINN, pluss annonser i Aftenposten og Budstikka. Vi er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Alle våre medlemmer nyter derved godt av minst to nummer av Bobla, Norges eneste tegneseriefagblad, årlig, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på nye tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen. Vi er også medlem i Leseland www.leseland.no , Riksmuseet www.riksmuseet.no og Informasjonskontoret i Norge (IKIN) www.informasjonskontoret.no og samarbeider med disse organisasjonene om markedsføringen av foreningen. Hanne Chr. Dunker og Jan P. Krogh sitter i alle tre foreningsstyrene.

Donaldistenes Årsberetning for 2019

På det 51. ordinære årsmøtet i foreningen Donaldistene lørdag 9. mars 2019 ble årsberetningen og årsregnskapet for 2018 vedtatt. Kontingenten på 300,- kr ble beholdt. Hanne Chr. Dunker ble gjenvalgt til ANDredonaldist for to nye år. Styrets arbeidsplan: Å holde de tre Andebyrommene i Tegneseriemuseet i Norge i orden. Å sende ut en pakke med donaldistisk litteratur til alle medlemmer. Å prøve å få utgitt et nummer av Donaldisten.

Aktiviteter. Vi har bistått med å holde museet åpent og holdt orden på Onkel Skrues ytre og indre kontor samt Petter Smarts verksted. Det er avholdt fire styremøter i perioden. Foreningens kanselli er flyttet til Pilestredet 61 ved Bislett i Oslo der vi inngår i Riksmuseets satsning. Når galleriet i kjelleren åpner sommeren 2020 vil vi få god profilering. Det er ytet praktisk og økonomisk støtte til driften av Disneyutstillingene i Tegneseriemuseet i Norge samt til arbeidet med Pilestredet. Det er samlet inn noe stoff til et nytt nummer av Donaldisten, men vi trenger en redaktør. Styret bør utvides. Styret foreslår derfor endrede vedtekter: § 4, 5. punktum: «Det velges en ANDfører for to år ad gangen det ene året og en ANDredonaldist samt en Donaldisten-redaktør, begge for to år ad gangen, det andre året. Styret kan suppleres med inntil tre vararepresentanter.» § 5. «Styret har sammen ansvaret for å lage og sende ut diplomer, buttons, fanziner og tegneserier til betalende medlemmer.» § 7. (Ny) «Oppløsning kan kun bestemmes av årsmøtet. Ved oppløsning tilfaller alle verdier Norsk Tegneserieforum.»

Internett. Vi har fått oss vår egen hjemmeside.

Materiell. Vi har lagre av utenlandske Disneytegneserier og bøker (Donaldismen og Disney i Norge) samt de tre siste nummer av Donaldisten, diplomer, buttons og vervekort.

Medlemstall og økonomi. 18 betalende medlemmer. Økonomien er OK.

PR Donaldistene er organisasjonsmedlem i Norsk Tegneserieforum. Alle våre medlemmer nyter derved godt av minst to nummer av Bobla, Norges eneste tegneseriefagblad, årlig, 10% rabatt hos Outland-butikkene og Tronsmo bokhandel på nye tegneserier, 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn AS / www.tegne.no samt Malepaletten AS på tegneutstyr, en ny tegneseriebok gratis tilsendt hvert år og rett til å delta i SPROING-juryen. Vi er også medlem i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge. Vi samarbeider med disse organisasjonene om markedsføring av foreningen i Pilestredet 61 i Oslo.